Skip to main content

Dokumenty na stiahnutie

Informácie k príprave prihlášky na SŠ
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Žiadosť o vrátenie preplatku za stravné ŠJ
Žiadosťo vydanie výpisu hodnotenia žiaka za prvý polrok
Vnútorný režim školy platný od 26.4.2021
Vnútorný režim školy platný od 19.4.2021
Vnútorný režim školy platný od 12.4.2021
Vnútorný režim školy platný od 7.4.2021
Žiadosť o prijatie dieťaťa na ZŠ
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania
Žiadosť o prijatie žiaka z inej školy
Žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí
Žiadost o povolenie komisionalnej skúšky
 
 
Powered by Phoca Download