Skip to main content

Odborné učebne

Jazyková učebňa 2 V tomto školskom roku sa nám podarilo z vlastných zdrojov zriadiť multifunkčnú učebňu zameranú na vyučovanie cudzích jazykov. Je vybavená IBIM tabuľou, stropným dataprojektorom, ďalšou modernou tabuľou , učiteľským počítačom, CD a MP3 prehrávačom. Moderné lavice a pohodlné stoličky umožňujú komfortnú výučbu cudzích jazykov.