Skip to main content

Pomôcky pre 2. - 4. ročník

Pomôcky pre druhákov

- ceruzky: č. 2 a č. 3
- zošity: č. 512 – 5 ks
č. 513 – 5 ks
č. 51 – notový zošit
- slovníček č. 644
- podložka na písanie v čistom zošite
- atramentové pero
- zelené pero
- trojuholník s ryskou
- guma
- strúhadlo


Výtvarná výchova
- pastelky, voskovky, fixy
- štetec okrúhly, plochý
- vodové a temperové farby
- tuš, nožnice
- lepidlo
- plastelína
- výkresy A4 – 20 ks
- výkresy A3 – 10 ks
- náčrtník – 1 ks
- farebný papier – 1 ks
- nádoba na vodu
- handrička


Telesná výchova
- tepláková súprava + športová obuv, tričko

Hygienické potreby
- hygienické vrecúško
- hygienické vreckovky
- uteráčik
- toaletný papier
- mydlo (tekuté)
- prezuvky – pevná obuv


Pomôcky pre tretiakov

Zošity a obaly
Matematika č. 523
Písomné práce z matematiky č. 523
Geometria č. 515
Geometria č. 420 (čistý formát A4)
Slovenský jazyk č. 523
Čítanie č. 523
Kontrolné diktáty č. 523
Nácvičné diktáty č. 523
Vlastiveda č. 523
Prírodoveda č. 523
Hudobná výchova - notový zošit /môžeš použiť z 2.ročníka/
Slovníček
Žiacka knižka (prosím vypísať údaje o žiakovi)

Pomôcky na vyučovanie
2 x pero
zmizík
ceruzky č. 3
guma
farbičky
pero so zelenou tuhou
trojuholníkové pravítko

Pomôcky na výtvarnú výchovu

20 ks výkresy A4
10 ks výkresy A5
1 farebné papiere
fixy a voskové pastelky
špongia alebo handra na utieranie
oblečenie na VV (tričko alebo plášť)
škatuľa označená menom
nožnice
čierny tuš
štetce ploché + okrúhle
tyčinkové lepidlo označené menom
temperové farby + vodové farby
obrus

Pomôcky na telesnú výchovu
tričko, tepláky, tenisky s bielou podrážkou, vrecúško

Pomôcky pre štvrtákov

zošit 51 notový                 1 ks
zošit 5110                        1                        
zošit 520                          1
zošit 523                         10
zošit 524                          5
farebný papier                  1
výkres A3                       20
výkres A4                       20
náčrtník                            1
farbičky                            1 
temperové farby               1                        
štetec guľatý č.8, č.4        1        
štetec plochý č.12, č.8     1
ceruzka č. 1,2                  2 
anilínové farby                  1
lepidlo                               1
tuš                                     1
redisové pero                    1
pero zelené                       1
pravouhlý trojuholník        1
kružidlo                             1

hygienické vrecúško, prezuvky

Telesná výchova

tepláková súprava, ponožky, botasky, tričko