Skip to main content

Pomôcky pre 5. ročník

 Zošit č. 544 3 ks
 Zošit č. 540 3 ks
 Zošiť č. 644 1 ks (slovník)
 Zošit č. 440 1 ks
 Zošit č. 424 1 ks
 Zošit č. 524 5 ks
 Zošit na hudobnú výchovu 1 ks
 kružidlo
 1 trojuholník s ryskou
 1 trojuholník rôznostranný
 farebné ceruzky
 ceruzku č. 2, č. 3
 nožnice
 lepidlo
 temperové farby v tubách
 anilínové farby
 nádobka na vodu
 handrička na výtvarnú výchovu
 igelit na lavicu
 výkresy A3 20 ks
 výkresy A4 10 ks
 obaly na knihy a zošity
 úbor na telesnú výchovu
 prezuvky
 uterák, mydlo
 toaletný papier
 farebné papiere
 ploché štetce 2 ks (tenký a hrubý)
 okrúhle štetce 2 ks
 čierny tuš + pierko +rúčka
 voskovky (hrubé a tenké)
 fixky
 guma, strúhadlo