Skip to main content

Rodičovské združenie pri Základnej škole sídlisko Sever

Profil organizácie:

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Občianske združenie: SRRZ-RZ pri Základnej škole sídlisko Sever, Pribinova 76/34, 075 01 Trebišov

Sídlo: Pribinova 76/34, 075 01 Trebišov 

Zastúpený: Mgr. Michaela Greculová

IČO: 173 196 170 201

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: SK04 0900 0000 0001 0583 3818

 

Zriaďovateľ : Mesto Trebišov           

Sídlo: M.R. Štefánika 862/204,  075 25

 

2 % Z D A N E

Opäť je tu tá možnosť podporiť ďalšie vzdelávanie našich detí a to odovzdaním 2% z dane:

  • na daňových priznaniach z daní z príjmov právnickej alebo fyzickej osoby do 31. 3. 2021
  • ak ste zamestnanec, vyplnením potvrdenia o zaplatení dane a vyhlásenia o poukázaní 2%.

Vyplnené tlačivá môžete zaniesť na príslušný daňový úrad, alebo to urobíme za Vás do 30. 4. 2021.

Ďakujeme za konkrétne prejavy spolupatričnosti a Vašu podporu!

Tlačivá na darovanie 2% Vám radi poskytneme v budove školy na 1.poschodí č.d. 87. alebo si ho stiahnite TU

 

P O Ď A K O V A N I E    Z A   2 %    Z   D A N E

Rodičovské združenie pri Základnej škole vyslovuje úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa napriek rôznym iným možnostiam  rozhodli darovať 2% z dane práve nášmu združeniu. Tieto finančné prostriedky budú použité na zakúpenie učebných pomôcok pre žiakov našej školy.