Skip to main content

Zvonenie platné od 25.9.2023

1.hodina        7:50 – 8:35

2.hodina        8:45 – 9:30

Veľká prestávka

3.hodina        9:45 – 10:30

4.hodina        10:35 – 11:20

5.hodina        11:30 – 12:15

Prestávka na obed

6.hodina        12:20 – 13:05

Prestávka na obed

7.hodina        13:30 – 14:10

8.hodina        14:15 – 14:55

9.hodina        15:00 – 15:40

Malé prestávky trvajú 5 alebo 10 minút, počas ktorých smú žiaci opustiť triedu iba pri presune do odbornej učebne a pri potrebe použiť WC.

Veľká prestávka, ktorá trvá 15 minút je po 2. vyučovacej hodine. Počas veľkej prestávky sa žiaci za priaznivého počasia zdržiavajú pred budovou školy. V prípade nepriaznivého počasia zostávajú v budove školy.