Skip to main content

Deň Zeme 2024 - prednáška v Zemplínskej knižnici v Trebišove

Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla sa žiaci siedmeho ročníka zo ZŠ Pribinova zúčastnili interaktívnej prednášky v Zemplínskej knižnici v Trebišove, ktorú si pre nás pripravil pán knihovník Mgr. Tomáš Vasiľ.  Pripomenuli sme si dôležitosť potreby zvýšenia ekologickej ochrany našej planéty, ktorá je naším domovom, a ak nezačneme pracovať na jej záchrane už dnes, bude to mať katastrofálne dôsledky nielen pre nás, ale aj pre ďalšie budúce generácie.

Dozvedeli sme sa, že  OSN začala oslavovať tento sviatok od roku 1971 a po prvýkrát sa to udialo v meste San Francisco. Od roku 1990 sa k USA  pripojili aj ďalšie krajiny sveta. Ak chceme pomôcť našej Zemi, musíme začať nielen s ochranou ovzdušia, ale aj pôdy a vody. Využívaním čistej energie akými je solárna alebo veterná energia môžeme prispieť k zníženiu znečisťovania ovzdušia, verejnú autobusovú či automobilovú dopravu nahradiť ekologickejšou formou či znižovať spotrebu energie v domácnostiach vyžívaním úsporných žiaroviek. Ak chceme, aby naša pôda nebola zaťažovaná, mali by sme kontrolovať skládky odpadu, triediť a recyklovať odpad, nevypúšťať do prírody  nebezpečný odpad a  v čo najväčšej miere vysádzať zeleň, ktorá pomáha zadržiavať smog a iné škodlivé látky.

Dôležité je separovať a recyklovať odpad, ktorý vyprodukujeme každoročne v našich domácnostiach, vedieť rozlišovať, čo do separovaných nádob patrí a čo nepatrí. Počas prednášky sme si vyskúšali, či dokážeme správne zatriediť odpad a vyhodnotiť, čo patrí do škodlivého a čo do separovaného odpadu. V závere prednášky sme si získané vedomosti overili aj v krátkom kvíze.

Ďakujeme Zemplínskej knižnici, že aj takýmto spôsobom nezabúda na osvetu v oblasti enviromentálnej problematiky a poskytlo nám cenné informácie o spôsoboch ochrany našej Zeme.  Už teraz sa tešíme sa na ďalšie zaujímavé podujatie s Vami!

PaedDr. Z. Grešlíková, Mgr. R. Dohányos