Skip to main content

NOC S ANDERSENOM

Dňa 12.4.2024 sa v našej školskej knižnici konala jedinečná akcia s názvom NOC S ANDERSENOM. 📚

Hlavnou hviezdou večera bol, samozrejme, dánsky spisovateľ Hans Christian Andersen , autor mnohých svetoznámych rozprávok, ktoré v sebe nesú dôležité životné lekcie a morálne hodnoty. Deti mali možnosť stretnúť sa s H. Ch. Andersenom aj osobne a vyspovedať ho otázkami, ktoré sa týkali spisovateľovej tvorby a života. Okrem neho sa však besedovalo, aj o iných zahraničných i domácich autoroch literatúry pre deti a mládež. Súčasť bohatého programu tvorili aktivity zamerané predovšetkým na zábavu, vzdelávanie a rozvoj kreativity.

S nádejou sa tešíme na budúce ročníky tejto noci a dúfame, že sa stane tradičnou súčasťou života našej školy, pretože sa stáva príležitosťou na spoločné strávenie nezabudnuteľného večera plného príbehov.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a prispeli k úspechu tohto neobyčajného zážitku.

Pripravovali: Mgr. Róbert Dohányos, PaedDr. Zuzana Grešlíková, Mgr. Katarína Fiterová, Mgr. Zuzana Goreová, Lenka Wilková