Skip to main content

UPRATOVALI SME MESTSKÝ PARK

V Trebišovskom mestskom parku sa v sobotu 4.5.2024 uskutočnila dobrovoľnícka akcia s názvom Upracme mestský park na jar. Tejto príležitosti sa chytili aj naši žiaci, ktorí sa spoločne s ostatnými účastníkmi brigády zišli nielen za účelom vyčistiť park od odpadkov, ale aj s cieľom zveľadiť svoje okolie a šíriť osvetu v oblasti životného prostredia. Teší nás, že sme sa danej akcie mohli zúčastniť aj my, pretože takéto podujatia posilňujú budovanie vzťahov v komunite a uvedomovanie si dôležitosti ochrany prírody.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a nezištne priložili pomocnú ruku.

Spracoval: Mgr. R. Dohányos