Skip to main content

Súťaž "Mladí zdravotníci" 2024

Pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža usporiadal Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Trebišove súťaž, ktorá ponúkla žiakom možnosť overiť si ich znalosti v poskytovaní prvej pomoci.

Na súťaži nás reprezentovali mladí záchranári zo IV. A, VI. A a VI. B triedy, pre ktorých boli pripravené simulované situácie rôznych poranení, s ktorými sa museli spoločne i samostatne popasovať. Preukázali veľkú odvahu, pretože zareagovať vo vypätej a život ohrozujúcej situácii je skutočné umenie, ktoré si vyžaduje nielen teoretické znalosti, ale aj zachovanie si chladnej hlavy a schopnosť promptne či efektívne jednať.

A prečo by sme v takejto núdzi niekomu mali pomôcť práve my? Pretože nikdy nevieme, či sa sami neocitneme v obdobnej situácii.

Pripravovali: Mgr. R. Dohányos, Mgr. I. Krišáková