Skip to main content

Planéta verzus plasty – literárna súťaž

O tom, že nám na ochrane našej Zeme záleží sme dali na známosť aj tým, že sme sa zapojili do literárnej súťaže pod názvom „Planéta verzus plasty“. Súťaž organizovala Správa CHKO Latorica pri príležitosti Dňa Zeme. Žiačky 2. stupňa písali eseje, v ktorých prezentovali svoje kritické postoje k škodlivosti plastov na našu Zem. Do školskej súťaže sa zapojili:

  • Zara Daňková, 5. A,
  • Nela Fedorčáková, 5. A
  • Nella Coganová, 6. A
  • Alžbeta Tobiášová, 6. A
  • Kristína Spišáková, 6. B
  • Nela Jacková, 6. B
  • Aurélia Matejová, 8.A
  • Viktória Močková, 8. B
  • Alexandra Hrončeková, 9. A

Každá z esejí bola niečím zaujímavá a výnimočná, preto vybrať tie najlepšie nebolo vôbec jednoduché. Práce boli odoslané p. riaditeľke Mgr. Kristíne Voralovej. Na 2. mieste sa umiestnila esej  Aurélie Majetovej z 8. A triedy, 3. miesto získala esej Viktórie Močkovej z 8. B triedy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili a preukázali literárne zručnosti pri písaní tejto dôležitej témy, ochrany našej planéty, a víťazkám srdečne blahoželáme!

PaedDr. Z. Grešlíková, Mgr. R. Dohányos