Skip to main content

Šaliansky Maťko 2024 – okresné kolo

 

Víťazom školského kola, ktorý nás reprezentoval na okresnom kole súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko v 2. kategórii dňa 15. februára 2024,   sa stal MATEJ ČIŽMAR, žiak 5. ročníka. Ďakujeme mu za dôstojnú reprezentáciu školy, hodnotný umelecký prednes a pekné vystúpenie v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove.