Skip to main content

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo žiakov 2.-4.ročník

Dňa 20.2.2024 sa uskutočnilo školské kolo v súťaži Hviezdoslavov Kubín. Do súťaže sa zapojilo dvadsať žiakov 1.stupňa. Porota to mala naozaj náročné.  Predsedkyňa Mgr.Vierka Gašparová pochválila výber textov aj vzornú prípravu žiakov. Ďakujeme za dôkladnú prípravu všetkým súťažiacim a držíme palce úspešným žiakom v okresnom kole.

Vyhodnotenie: 

Kategória POÉZIA:

  1. miesto Filip Horňák
  2. miesto Simonka Jurasová
  3. miesto Bibiánka Kandráčová, Mia Obernauer

 

Kategória PRÓZA:

  1. miesto Filip Gašpar 
  2. miesto Sebko Vaško
  3. miesto Noemi Pandová, Barborka Tomková