Skip to main content

Výtvarná súťaž pri príležitosti 770. výročia mesta Trebišov

V piatok 23.2.2023 sa v priestoroch Kultúrneho centra ŠUM Berehovo konala Vernisáž výtvarných prác žiakov základných škôl, ktorú organizovalo mesto Trebišov spolu s Centrom voľného času, pri príležitosti 770. výročia mesta Trebišov. Súťaž sa niesla v znamení dvoch tém:

  • Architektúra mesta
  • Logo mesta Trebišov

Naši žiaci boli úspešní V KATEGÓRII ARCHITEKTÚRA MESTA: 1.miesto - Alžbeta Tobiášová 6.A 3.miesto - Viktória Močková 8.B, Čestné uznanie - Viktória Kovačová 6.A.

Blahoželáme a nech im to naďalej tak maľuje.

 Mgr. A. Bodnárová