Skip to main content

Najkrajší obal knihy

Milí žiaci, milovníci kníh, kamaráti!

Nie nadarmo sa hovorí, že dobrá kniha sa môže stať priateľom človeka, spríjemní mu chvíle, podnecuje k premýšľaniu, rozvíja fantáziu a pomáha čitateľom preniknúť do sveta literárnych postáv, prežiť aj niekoľko životov a príbehov naraz...

To, že naši žiaci majú vzťah nielen k písanému slovu kníh, ale aj obalu a ilustráciám potvrdili tým, že sa zapojili do súťaže pod názvom Najkrajší obal knihy. Rôznorodými technikami s použitím rozličných ozdobných materiálov vytvorili  námety na obal knihy. Práce boli nápadité, pestré, originálne a zaujímavé nielen svojím vzhľadom, ale aj spôsobom zhotovenia obalu. Do súťaže sa zapojilo 12 žiakov z prvého stupňa a 10 žiakov z  2. stupňa. Porota v zložení učiteľov Mgr. R. Dohányos, Mgr. K. Fiterová a PaedDr. Z. Grešlíková ocenili práce nasledovne:

Mladší žiaci – 1. stupeň

  1. miesto – LauraOštadnická, 1. B
  2. miesto – Alex Sokoľ, 2. A
  3. miesto – Ema Čorbová, 3. B

                       Laura Sokoľová, 1. B

Starší žiaci – 2. stupeň

  1. miesto – Alžbeta Tobiášová, 6. A
  2. miesto – Sandra Toláciová, 5. A
  3. miesto – Adam Gore, 5. A

                        Zara Daňková, 5. A

Špeciálnu cenu poroty sme sa rozhodli udeliť ešte 2 prácam:

Sofia Kušnírová, 2. A

Laura Porhončáková, 2. A

 

Víťazi boli ocenení diplomom a peknými vecnými odmenami. Poďakovanie však patrí všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, pretože ukázali, že svet kníh je pre nich zaujímavý a ilustrovať peknú knihu je nielen inšpirujúce, ale aj potešujúce.